BACKOFFICE PARTNER VAN 500+ INTERMEDIAIRS


Pay for People

U doet waar u goed in bent, wij doen de rest

Pay for People is dé HR-dienstverlener voor intermediairs en uitzendbureaus. Dat doen we als sinds 1998. Wekelijks verlonen we 10.000 flexkrachten voor meer dan 500 zorgeloze intermediairs. Reken maar uit hoeveel dat er zijn op jaarbasis. Door gebruik te maken van onze dienstverlening en ons platform voor intermediairs ontzorgt u uzelf als uitzendondernemer van administratieve en juridische zaken. Flexkrachten werken via de CAO voor Uitzendkrachten en u doet waar u goed in bent: het matchen van vraag en aanbod. Pay for People verzorgt:

  • het juridisch werkgeverschap van uw flexkrachten;
  • uw salarisadministratie en personeelsadministratie;
  • het ziekteverzuim van uw flexkrachten en het debiteurenbeheer.

Pay for People vormt samen met Holland Employment Experts en Tentoo de Brisker Group; de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Door deze samenwerking kunnen wij al uw flexibele arbeidsvraagstukken oplossen.

Pionier in eigen software

Met onze eigen uitzendsoftware Pay4me nemen we u veel praktische zaken uit handen en blijft uw backoffice overzichtelijk. Het matchingsplatform is de nieuwe module van Pay4me. Op het matchingsplatform brengen wij de vraag naar en het aanbod nog nadrukkelijker bij elkaar. De module is volledig geïntegreerd met Pay4me, waardoor we met trots u meer uitleg willen geven over het matchingsplatform.

Oplossing voor alle flexibele arbeidsvraagstukken

U kunt als uitzendondernemer bij Pay for People terecht voor de uitzendovereenkomst, de payrollovereenkomst en outsourcing.

De uitzendovereenkomst

Maximale flexibiliteit en ontzorging heeft u met medewerkers die u inzet op basis van een uitzendovereenkomst. U kunt medewerkers tot maar liefst 5,5 jaar op flexibele basis inzetten. Over uw taken en risico’s als juridisch werkgever hoeft u zich niet te bekommeren: die nemen wij uit handen.

Pay for People kent een aantal varianten die sterk op elkaar lijken. U bent hierin aan zet. Maakt u bijvoorbeeld de keuze voor:

  1. Het ziekterisico zelf dragen of uitbesteden;
  2. Wel of geen wachtdag bij ziekte;
  3. Met of zonder uitzendbeding;

Laat u informeren door onze experts over de fase-contracten binnen het fasensysteem en bijbehorende telling in weken.

De payrollovereenkomst

Flexkrachten die u inzet via een payrollovereenkomst mogen exclusief aan uw organisatie ter beschikking worden gesteld. Uniek is ook dat u als werkgever helemaal zelf uw personeel mag werven, selecteren en aanstellen, zonder dat Pay for People hierbij een rol hoeft te vervullen.

Een payrollkracht heeft dezelfde rechtspositie als een medewerker die u zelf in dienst heeft. Een payrollkracht kunt u maximaal drie jaar via een payrollovereenkomst inzetten.

Een payrollovereenkomst is een overeenkomst van opdracht tussen drie partijen: de flexkracht, de opdrachtgever (u) en de juridisch werkgever (Pay for People). U werft deze werknemer volledig zelf en laat hem vervolgens exclusief voor uw bedrijf werken via Pay for People. De flexkracht werkt voor uw organisatie, maar staat bij ons op de loonlijst.

Outsourcing - uw backoffice uitbesteden

Bij outsourcing besteedt een intermediair zijn backoffice uit aan Pay for People. Hierdoor wordt Pay for People als het ware de afdeling personeels- en salarisadministratie op afstand. U blijft als intermediair juridisch werkgever en contracteert de uitzendkracht. Pay for People verzorgt de personeelsadministratie, loonadministratie, verzuim, wet- en regelgeving, facturatie, inrichting en support. Daarnaast kunt u als intermediair in de toekomst voor extra opties kiezen, zoals HR-advies, verzuimbegeleiding en debiteurenbeheer.

Hoe kunnen we u helpen?