Ontwikkeling 3:

Ontwikkeling en scholing


Hoe we het ook bekijken, de arbeidsmarkt zal er over tien jaar heel anders uitzien dan nu. De afgelopen jaren hebben we al banen zien verdwijnen en er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen. Er zullen ook nieuwe banen ontstaan alsmede een nieuwe balans tussen werk en thuis. Door de coronacrisis hebben we onder meer ervaren dat we veel werk ook vanuit huis kunnen doen. Al deze veranderingen hebben één ding gemeen: het vraagt van werkenden dat zij zich continu blijven ontwikkelen en investeren in ontwikkeling en scholing. Voor uitzendondernemers ligt hier een belangrijke kans om kandidaten en werkgevers aan zich te binden.

Stijn Baert: ‘Werkzoekenden wendbaarder maken’

In België is het credo lang geweest “jobs, jobs, jobs”. Daar zullen we nu toch deels “heropleiden, heropleiden, heropleiden” van moeten maken als we de arbeidsmarkt in balans willen krijgen. Werkzoekenden heropleiden richting openstaande vacatures. Nederland is daar duidelijk verder en dwingender in. Zo heeft de Nederlandse tijdelijke overbruggingsregeling een verplichte opleidingscomponent, waardoor je organisaties nu ondersteunt én investeert in hun toekomst en die van werknemers. Dat is wat mij betreft hoe het zou moeten zijn.

“We moeten af van het credo jobs, jobs, jobs.”

Scholing en ontwikkeling van werkenden is een gedeelde verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelf kiezen hoe zij invulling geven aan hun carrière, maar hun keuzes moeten wel lonen. Daar ligt een taak voor de overheid en voor werkgevers. Zij moeten werknemers stimuleren en impulsen geven zodat zij zich blijven ontwikkelen. Met het Vlaamse relancecomité, dat de Vlaamse Regering ondersteunt in haar economisch beleid, adviseren we om elke vijf jaar een competentiecheck uit te voeren bij de burgers op actieve leeftijd waarbij gekeken wordt of je competenties voldoende zijn om op middellange termijn een goede kans te maken op de arbeidsmarkt. Net zoals de medische checks die velen ondergaan, wordt hier je fitheid voor de arbeidsmarkt gecontroleerd. Op basis van de uitkomst krijg je vervolgens passende opleidingen aangeboden die je inzetbaarheid vergroten. In Nederland zie je dat uitzendbureaus die taak grotendeels op zich nemen en dat mensen veel meer aan levenslang leren doen. Daar kijken wij met enige jaloezie naar. De opleidingen in Vlaanderen en België zijn erg versnipperd.

“Elke 5 jaar een competentiecheck.”

Werkgevers willen niet opleiden voor de concurrent Willen we in Vlaanderen en België ontwikkeling en scholing stimuleren, dan zijn er twee dingen nodig: een cultuuromslag in levenslang leren én het doorbreken van de sectorverkokering. Er heerst dan nog sterk de tendens dat werkgevers niet willen opleiden voor de concurrent en werknemers zien de noodzaak niet. Deels omdat niet duidelijk is tot welke leeftijd we in België moeten doorwerken. Ouderen weten niet hoe lang zij nog productief moeten zijn en of (her-)scholing nog de moeite is. Nochtans: uit onderzoek dat we deden, bleek dat de perceptie dat ze onvoldoende bij zijn met technologie en onvoldoende opleidbaar zijn in het nadeel speelt van oudere sollicitanten. Geld is het hoofdprobleem niet In Vlaanderen en België zijn opleidingen nog te eenzijdig gericht om tewerkstelling binnen de eigen sector, waardoor mensen onvoldoende wendbaar zijn wanneer een sector in de verdrukking komt, bijvoorbeeld door automatisering. Een ander belangrijk punt is het opleidingenaanbod aanpassen aan wat de markt nu nodig heeft. Geld is daarbij overigens het hoofdprobleem niet, opleidingsbudgetten worden hier niet altijd opgemaakt. Samenvattend zie ik scholing en ontwikkeling en dus het wendbaar maken van werkenden, als cruciaal onderdeel van de oplossing om de arbeidsmarkt weer in balans te krijgen.”

Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen.

3 belangrijkste tips

Denk in werk en vaardigheden, niet in banen en functies

Investeer in goede, veilige, geïntegreerde software en leid personeel op

Investeer in (om)scholingstrajecten voor schaarse beroepen zodat je kunt meebewegen met de vraag van de markt

Oplossing Pay for People

Flexkrachten hebben net zo goed recht op scholing en ontwikkeling als werknemers met een vast contract. Daar hebben we bij Pay for People nooit een geheim van gemaakt. En ook de ontwikkeling van uitzendondernemers proberen we zoveel mogelijk te stimuleren. Met grote regelmaat organiseren we kennissessies, delen we kennis en ervaring via publicaties en we verzorgen een ruim aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen in onze Academy for Flex. Bijeenkomsten en evenementen Het ondernemerschap kan soms eenzaam zijn. Je moet veel en vooral snel beslissingen nemen met een grote impact op de toekomst van je bedrijf. Het is dan heel prettig als je kunt sparren met collega-ondernemers. Mensen die jouw taal spreken en weten waar je het écht over hebt. Ondernemers die opereren in hetzelfde speelveld en voor dezelfde uitdagingen staan. Daarom organiseren we bij Pay for People veel bijeenkomsten en evenementen speciaal voor uitzendondernemers, ook als zij geen klant zijn. Zo is ook de jaarlijkse Dag van de Uitzendondernemer (DVDU) die we sinds 2013 elk voorjaar organiseren. Een ander populair evenement zijn onze Up to Flex kennissessies, waar we uitzendondernemers bijpraten over een specifiek onderwerp. Na de sessie is er ruim de tijd om in gesprek te gaan en met elkaar en met onze experts, die graag meedenken over specifieke vraagstukken. Publicaties Kennis delen zien wij als vanzelfsprekend en als verplichting aan ons vak. Willen we ons vak verder brengen, dan zullen we elkaar moeten versterken. Dit doen we offline via onze bijeenkomsten en online door publicaties te delen. Ons digitale P.zine is daar een goed voorbeeld van alsook onze whitepapers en Wikipagina op de website. Onze klanten blijven extra goed geïnformeerd via ons portaal waar zij toegang hebben tot alle wet- en regelgeving en onze adviezen. Academy for Flex & Certificering Academy for Flex is onze eigen online leeromgeving voor scholing en ontwikkeling. Al onze klanten en alle flexkrachten hebben gratis toegang tot Academy for Flex en kunnen zo blijvend werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het opleidingsaanbod is enorm én gevarieerd en biedt zelfs Engelstalige trainingen en cursussen. In Academy for Flex vind je eenvoudig passende trainingen om nieuwe talenten te ontdekken en aan te boren. Zo dragen we ons steentje bij aan de scholing en ontwikkeling van flexkrachten en helpen we ze bij het vergroten van hun inzetbaarheid. Daarbij zijn klanten van Pay for People automatisch NEN-, SNA-, SNF- en Kiwa-geregistreerd en lid van de NBBU. Het behalen van het VCU-certificaat kan ook met Pay for People via een verkort traject. Dit scheelt niet alleen veel tijd (minimaal een dag per jaar) en geld (duizenden euro’s), maar zorgt ook dat je altijd aan actuele wettelijke eisen voldoet.

Timo Rijsdijk - Commercieel manager Pay for People

Ontwikkeling 1: Digitale revolutie

Ton Sluiter

Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group

Ontwikkeling 2: Werving & selectie

Dr. Job Hoogendoorn

Partner bij ERBS - Erasmus Research & Business Support

Ontwikkeling 3: Ontwikkeling & scholing

Stijn Baert

Professor arbeidseconomie