Tariefsvoorstel

Op basis van de met jou besproken variabelen doen wij je onderstaand voorstel:

Soort contract

Fase 1/2 met uitzendbeding

Detachering Fase 1/2

(6 maanden)

Detachering Fase 3

(12 maanden)

Voorwaarden

Eenmalig contract sluiten. 78 gewerkte weken maximale flexibiliteit. Alleen gewerkte uren worden betaald.

Contracten zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd. Mogelijkheid tot uitsluiting loondoorbetalingsplicht.

Bepaalde tijd contracten. Loondoorbetaling bij geen werk en opzegtermijn.

Ziekterisico

Pay for People

Pay for People

Pay for People

Fase/duur

Fase 1/2 NBBU: 78 gewerkte weken

Fase 1/2 NBBU: 78 gewerkte weken

Maximaal 6 contracten in een periode van maximaal 4 jaar

Uw factor

1,728

1,728

1,748

Het voorstel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten

U verloont vanaf 5000 uur per week

(aanloop periode van 4 maanden)

Extra opties voor het tariefvoorstel

Structureel minder dan 5000 uur per week: toeslag 0,04.

Aard van het werk is productie/ technisch werk

Aard van het werk is administratief / overig: korting 0,01

Margebetaling na 21 dagen

Marge wordt betaald na 7 dagen: toeslag 0,015 Marge wordt betaald na 14 dagen: toeslag 0,010 Marge wordt betaald na betaling klant: korting 0,005

loonsom verzekering

geen loonsom verzekering: korting 0,01

Indien de wettelijke transitievergoeding van toepassing is, wordt deze in rekening gebracht (factor 1,3)

Collectieve reservering transitievergoeding: toeslag 0,03. Deze reservering geldt voor de opbouw van de transitievergoeding over de periode waarover collectief gereserveerd is.

Alle werkgeverslasten, CAO lasten, administratie, ondersteuning, 8,33% vakantiegeld, etc.

Betalingstermijn maximaal 30 dagen

Betalingstermijn langer dan 30 dagen toeslag: 0,01 per 14 dagen langere betalingstermijn Automatische incasso na 3 dagen korting: 0,01

25 vakantiedagen

Extra vakantiedagen en/of ADV-dagen

 • Reservering: toeslag 0,0073 per dag
 • Direct uitbetaling: toeslag 0,0057 per dag

Collectieve opbouw feestdagreservering

Er wordt nog geen pensioen opgebouwd

Pensioen na 26 weken en vanaf 21 jaar toeslag: 0,032 Stipp Plus pensioen of Bouwpensioen toeslag: afhankelijk van uurloon (zie staffel pensioentoeslagen)

Bij overuren, incidentele toeslagen en bruto vergoedingen wordt gerekend met 82% van de factor. Bij structurele ORT uren wordt voor het toeslaggedeelte gerekend met 93% van de factor.

Tarieven, toeslagen en kortingen gelden voor het kalenderjaar 2021. Jaarlijks per 1 januari worden nieuwe factoren vastgesteld.

ATS-koppeling

Een ATS biedt in ieder geval deze voordelen: 1. een ATS structureert het gehele sollicitatieproces en zet automatisch vervolgstappen; 2. een ATS filtert sollicitaties op criteria die jíj kiest; 3. een ATS selecteert en koppelt sollicitanten aan meerdere geschikte vacatures, ook bij afwijzing; 4. een ATS verstuurt automatisch standaard e-mails tijdens het gehele proces; 5. een ATS biedt een volledig inzicht op elk apparaat, dus ook op smartphones en tablets.

Waar wacht je nog op? Bespaar tijd, geld en energie. Kies slim, kies voor ATS via Pay for People. Slechts € 95,- per user per maand, eenmalige aansluitkosten € 495,-.

Staffel pensioentoeslagen

Loon € Stipp basis Stipp Plus € 9,50 0,032 0,028 € 10,00 0,032 0,032 € 10,50 0,032 0,035 € 11,00 0,032 0,038 € 11,50 0,032 0,041 € 12,00 0,032 0,043 € 12,50 0,032 0,045 € 13,00 0,032 0,048 € 13,50 0,032 0,050 € 14,00 0,032 0,051 € 14,50 0,032 0,053 € 15,00 0,032 0,055 € 15,50 0,032 0,056 € 16,00 0,032 0,057 € 16,50 0,032 0,059 € 17,00 0,032 0,060 € 17,50 0,032 0,061 € 18,00 0,032 0,062 € 18,50 0,032 0,063 € 19,00 0,032 0,064 € 19,50 0,032 0,065 € 20,00 0,032 0,066

Staffel speciale pensioentoeslagen

Loon € Bouw UTA ABP € 10,00 0,117 0,08 0,071 € 10,50 0,124 0,085 0,079 € 11,00 0,131 0,091 0,085 € 11,50 0,138 0,095 0,091 € 12,00 0,144 0,099 0,097 € 12,50 0,149 0,103 0,102 € 13,00 0,154 0,107 0,107 € 13,50 0,159 0,110 0,111 € 14,00 0,164 0,114 0,115 € 14,50 0,168 0,116 0,119 € 15,00 0,171 0,119 0,123 € 15,50 0,175 0,122 0,126 € 16,00 0,178 0,124 0,129 € 16,50 0,181 0,126 0,132 € 17,00 0,184 0,128 0,135 € 17,50 0,187 0,130 0,137 € 18,00 0,190 0,132 0,140 € 18,50 0,192 0,134 0,142 € 19,00 0,194 0,136 0,144 € 19,50 0,197 0,137 0,146 € 20,00 0,199 0,139 0,148

Werkwijze en tarieven ZZP

Werkwijze

 • De ZZP’er en opdrachtgever vullen een checklist in om vast te stellen dat het inderdaad (conform de wet DBA) een ZZP’er betreft
 • Vervolgens wordt de modelovereenkomst ter beschikking gesteld in het portal
 • Uren kunnen door jou of de ZZP’er in het portal worden geregistreerd
 • Jouw opdrachtgevers ontvangen één verzamelfactuur
 • Facturatie ZZP’er gebeurt op basis van self-billing
 • Wij regelen (eventuele) voorfinanciering

Tariefstelling De dienstverlening kost een percentage van het te factureren uurtarief, namelijk:

 • 4,0% (voor tarieven t/m € 30,- per uur)
 • 3,5% (voor tarieven t/m € 45,- per uur)
 • 3,0% (voor tarieven t/m € 60,- per uur)
 • 2,5% (voor tarieven t/m € 80,- per uur)
 • 2,0% (voor tarieven boven de € 80,- per uur)

Betaling ZZP’er De ZZP’er krijgt betaald na betaling van de inlenende partij óf de ZZP’er kan er voor kiezen om zijn factuur eerder dan de afgesproken betalingstermijn te laten uitbetalen. Hiervoor betaalt de ZZP’er een percentage:

 • 15 dagen eerder betalen: 1%
 • 30 dagen eerder betalen: 1,5%
 • 45 dagen eerder betalen: 2%
 • 60 dagen eerder betalen: 2,5%
 • 75 dagen eerder betalen: 3%

Betaling 7 dagen na factuurdatum + verzekering faillissement: 5%