Schrijfwijzer

1. Achtergrond

 • Over Pay for People
 • Het belang van uniforme communicatie
 • Het gebruik van de Schrijfwijzer2. Structuur

 • Algemene structuur
 • Het gebruik van titels en tussenkoppen
 • Het gebruik van alinea's
 • De woordvolgorde

3. Taalgebruik

 • Schrijven vanuit de kernwaarden
 • Show, don't tell
 • Actief, begrijpelijk, bondig, concreet, correct
 • Voorbeelden

4. Afspraken en regels

 • Vaktermen
 • Het gebruik van 'u'
 • Intermediair, werknemer en inlener
 • Aanhef en afsluiting
 • Spelling
 • Grammatica
 • Afkortingen
 • Wetten, besluiten en andere overheidsplannen
 • Afdelingen
 • Opsommingen
 • Data en tijden
 • Telefoonnummers
 • Getallen, rangtelwoorden