Kansen zien én (be)grijpen

De flexbranche is een even complexe als hybride markt. Veel spelers bieden verschillende diensten aan: uitzenden, werving & selectie, detacheren, zzp-bemiddeling en payrolling. Economische ontwikkelingen hebben dan ook op verschillende manieren effect en ook de kansen zijn voor ieder bureau anders. Reden voor Pay for People om een whitepaper te wijden aan drie ontwikkelingen binnen de branche: digitalisering, werving & selectie en scholing & ontwikkeling. In deze P.zine vast een voorproefje op onze whitepaper ‘Kansen zien en (be)grijpen – Aanknopingspunten voor uitzendondernemers in een snelveranderende markt’.

#1: Digitale revolutie

De Vierde Industriële Revolutie is inmiddels een feit. Komende jaren krijgen we op alle vlakken te maken met technologische vernieuwingen die een enorme impact zullen hebben op ons dagelijks leven. Op hoe we leven, wonen én werken. Ook de arbeidsmarkt en het HR-beleid zullen onvermijdelijk sterk veranderen. Dat vraagt van bedrijven in alle sectoren een enorm aanpassingsvermogen en van uitzendondernemers in het bijzonder. Een grote uitdaging maar ook een kans om je als intermediair te onderscheiden binnen de snelveranderende flexmarkt.

Ton Sluiter: ‘Digitalisering heeft altijd voordelen’ “Vanuit mijn rol als data- en innovatiespecialist kijk ik vooral naar de toepassingen van nieuwe technologieën en de voordelen die te behalen zijn. En dan heb ik het niet zozeer over software. Goede software is in het vak inmiddels een hygiënefactor geworden. Een serieuze intermediair kan niet meer zonder een goed, geïntegreerd softwarepakket waarbij alle informatie in één omgeving beschikbaar is. In dit licht bezien, biedt digitalisering altijd efficiencyvoordelen. Niet in de laatste plaats omdat ook het verloop in de uitzendbranche hoog is en je als intermediair zo continuïteit waarborgt. Biedt men in de uitzendbranche veel mensen een opstap naar vast werk, intercedenten gebruiken hun werk vaak ook als opstap waardoor het verloop hoog is. Door te investeren in een goed informatiesysteem gaat opgebouwde kennis niet verloren.”

Ton Sluiter is Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group

#2: Werving & selectie

Werving & selectie speelt niet alleen vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bezien een belangrijke rol in het onderscheid tussen payrolling en uitzenden, het zal ook de kracht blijken van veel uitzendbureaus. In een snelveranderende wereld neemt de behoefte aan menselijke expertise namelijk verder toe. Een kans voor uitzendondernemers die meerwaarde willen bieden.

Job Hoogendoorn: ‘De intermediair van vandaag is de HR-partner van morgen’ “Ik voorzie sowieso een stevig herstel van de arbeidsmarkt en op termijn ook weer schaarste in het aanbod, waarbij vaste banen ongetwijfeld zullen prevaleren boven flexbanen. Toch ligt juist hier een kans voor uitzendondernemers. Als zij flexkrachten aan zich weten te binden door goede HRM-ondersteuning te bieden, gericht op ontwikkeling, kunnen zij straks adequaat inspelen op de vraag van de markt. En met goede HRM-ondersteuning doel ik op het inzetten van gedegen tests om capaciteiten, competenties en beroepskeuzen van flexkrachten in kaart te brengen. Maar ook het voeren van belangstellingsregistratie in combinatie met persoonlijkheidskenmerken. Alleen zo kom je tot kwalitatieve cv’s en portfolio’s, die samen een duidelijk beeld geven van uitzendkrachten, hun inzetbaarheid en opleidingsbehoefte. Vervolgens kun je gericht investeren in een digitale leeromgeving per flexwerker met een persoonlijk aanbod van online trainingen, een ontwikkelingsplan en coaching. Reguliere HR-support dus eigenlijk.

Dr. Job Hoogendoorn is Partner bij het Erasmus Center for Research & Business Support van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

#3: Ontwikkeling & scholing

Hoe we het ook bekijken, de arbeidsmarkt zal er over tien jaar heel anders uitzien dan nu. De afgelopen jaren hebben we al banen zien verdwijnen en er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen. Er zullen ook nieuwe banen ontstaan alsmede een nieuwe balans tussen werk en thuis. Door de coronacrisis hebben we onder meer ervaren dat we veel werk ook vanuit huis kunnen doen. Al deze veranderingen hebben één ding gemeen: het vraagt van werkenden dat zij zich continu blijven ontwikkelen en investeren in ontwikkeling en scholing. Voor uitzendondernemers ligt hier een belangrijke kans om kandidaten en werkgevers aan zich te binden. Stijn Baert: ‘Werkzoekenden wendbaarder maken’ “In België is het credo lang geweest “jobs, jobs, jobs”. Daar zullen we nu toch deels “heropleiden, heropleiden, heropleiden” van moeten maken als we de arbeidsmarkt in balans willen krijgen. Werkzoekenden heropleiden richting openstaande vacatures. Nederland is daar duidelijk verder en dwingender in. Zo heeft de Nederlandse tijdelijke overbruggingsregeling een verplichte opleidingscomponent, waardoor je organisaties nu ondersteunt én investeert in hun toekomst en die van werknemers. Dat is wat mij betreft hoe het zou moeten zijn.”

Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen.

#1: Digitale revolutie

Ton Sluiter

Manager Data & Innovatie bij Intelligence Group

#2: Werving & selectie

Dr. Job Hoogendoorn

Partner bij ERBS - Erasmus Research & Business Support

#3: Ontwikkeling & scholing

Stijn Baert

Professor arbeidseconomie