Fact Check - februari 2019


Klopt het wat u voor waarheid aanziet in relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt? In de rubriek Fact Check toetsen we de ‘waarheden’ over de arbeidsmarkt.

Fact Check 1


Ouderen zijn vaker ziek dan jongeren

Fact Check 2


Gemiddeld meer ziekmeldingen in de wintermaanden

Oudere werknemers zijn vaker ziek dan jonge werknemers

Wat is de ‘waarheid’?

In de media wordt vaak aandacht besteed aan de combinatie oudere werknemer en vitaliteit. Mede door dit soort berichtgeving is er een algemene arbeidsmarkt-‘waarheid’ ontstaan dat oudere werknemers minder vitaal zijn en vaker ziek zijn dan jonge werknemers.


P.zine vroeg zich af of deze stelling wel klopt. Om de ‘waarheid’ te toetsen keken we data van Pay for People omtrent kort ziekteverzuim. Bij de toetsing van de ‘waarheid’ hebben we expliciet gekeken naar kort ziekteverzuim, niet naar langdurig ziekteverzuim. In die zin kijken we uitsluitend naar de vraag of het klopt dat oudere werknemers zich vaker ziekmelden dan jonge werknemers.


Oordeel P.zine

Op basis van de data moeten we concluderen dat oudere werknemers zich niet vaker ziekmelden dan jonge werknemers. Als we uitgaan van de data moeten we zelfs het tegenovergestelde concluderen: jonge medewerkers melden zich vaker ziek dan oudere werknemers.


Bij de behandeling van de data inzake kort ziekteverzuim hebben we een scheiding gemaakt tussen jonge (20-40 jaar) en oudere werknemers (41-60 jaar). Het aantal ziekmeldingen in de periode 2014-2018 hebben we nader bekeken.


Uit de data blijkt dat de groep oudere werknemers van 60+ jaar zich verreweg het minst ziekmeldt. Dat gezegd hebbende is er een nuance nodig op deze conclusie; het aantal zestigplussers dat via Pay for People werkt is ook lager.


Bron: Trouw

Noot: Onderstaande grafiek is gebaseerd op data uit de database van Pay for People


Gemiddeld meer ziekmeldingen in de wintermaanden

Wat is de ‘waarheid’?

“Als de winter in aantocht is, neemt automatisch ook het aantal zieken toe. De winter brengt vaak een griepgolf met zich mee.” Zo luidde de eerste zin van een Nu.nl-artikel waarin Harald Wychgel van het RIVM tips geeft over hoe een wintergriep voorkomen kan worden. Wychgel dekt zich in door te melden dat een griep nooit helemaal voorkomen kan worden, maar geeft vervolgens wel een aantal tips over hoe we anderen niet besmetten. Immers, iemand die hoest en niest kan het griepvirus al onder de leden hebben zonder dit zelf te weten of daadwerkelijk ziek te worden.


Tips

  • Nies of hoest in een papieren zakdoek;
  • Gooi de zakdoek direct na gebruik weg;
  • Was regelmatig je handen met zeep;
  • Probeer het geven van handen te vermijden;
  • Raak je neus en mond zo min mogelijk aan.


Het griepvirus wordt verspreid via luchtdeeltjes. De vraag waarom er tijdens de wintermaanden mensen vaker grieperig zijn ligt volgens Wychgel aan de wijze waarop we omgaan met de kou. "We kruipen dichter bij elkaar en zitten meer in slecht geventileerde omgevingen. Het zou dus al helpen als we de ruimtes waarin we zitten meer ventileren. Daarmee bedoel ik niet dat we het raam moeten openzetten, want daardoor wordt alle lucht in één keer ververst. Bij ventilatie wordt de lucht continu ververst. Dat kan bijvoorbeeld via ventilatieroosters."


Oordeel P.zine

De meteorologische winter begint elk jaar op 1 december en eindigt in het jaar erna op 28 februari. Op basis van de data van Pay for People zien we inderdaad dat er in de afgelopen vijf jaar percentueel een bovengemiddeld aantal ziekmeldingen is geregistreerd in de wintermaand december. Er kan echter een kanttekening geplaatst worden bij deze ‘waarheid’. Als we kijken naar andere maanden die een percentueel bovengemiddeld aantal ziekmeldingen voortbrengen moeten we concluderen dat de meteorologische herfstmaanden in bijna alle jaren bovengemiddeld ‘scoorden’ wat betreft het aantal ziekmeldingen. De herfstmaand november is in de periode 2014 tot en met 2018 dé maand geweest met het hoogste percentage aantal ziekmeldingen.


Bron: NU.nl

Noot: Onderstaande grafiek is gebaseerd op data uit de database van Pay for People

Wat wilt u door ons laten checken?

Laat het ons weten! We nemen contact met u op als we beschikken over relevante data.