Wat weet u al van de nieuwe WAB?


Test uw kennis aan de hand van vijf stellingen

Op 1 januari 2020 treedt alweer een nieuwe arbeidswet in werking. Maarten Tanja, advocaat arbeidsrecht bij Köster Advocaten, bespreekt tijdens de Dag van de Uitzendondernemer de belangrijkste wijzigingen en staat stil bij opvallende rechtszaken van het afgelopen jaar. Wat weet u al van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? Maarten Tanja test alvast uw kennis aan de hand van vijf stellingen; waar of niet waar?

De transitievergoeding is straks voor iedereen gelijk.

“Dit is waar. In de nieuwe WAB wordt de transitievergoeding verder verminderd en is straks voor iedereen gelijk: 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voortaan heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag van zijn dienstverband recht op een transitievergoeding, dus ook de werknemer die al in zijn proeftijd wordt ontslagen.”


Oproepkrachten moeten permanent beschikbaar zijn.

“Dit is niet waar. Volgens de nieuwe wet hoeven oproepkrachten niet meer verplicht permanent beschikbaar te zijn. Een werkgever moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren oproepen. Zegt de werkgever het werk minder dan vier dagen van tevoren af, dan houdt de oproepkracht recht op het loon over de oproep.”

De ketenbepaling blijft ongewijzigd

“Dit is niet waar. De ketenbepaling wordt vanaf 1 januari 2020 verruimd. Het wordt nu mogelijk om drie tijdelijk contracten in drie jaar aan te gaan in plaats van twee jaar. De onderbreking van een keten tijdelijke contracten wordt vanaf volgend jaar per cao verkort van zes naar drie maanden, als er sprake is van seizoenswerk: terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.”


Werknemers die op payrollbasis werken krijgen een ander pensioen dan normale uitzendkrachten.

“Dat is waar. Werknemers die op payrollbasis werken krijgen volgens de nieuwe WAB minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Daar hoort een ‘een adequaat pensioen’ bij. De StiPP-regeling voldoet niet aan die eis.”


Ontslag blijft alleen mogelijk als volledig aan een ontslaggrond wordt voldaan.

Dit is niet waar. Naast de bestaande acht ontslaggronden komt er in de nieuwe WAB een negende grond bij die het mogelijk maakt om omstandigheden te combineren. Moet in de huidige wet nog volledig voldaan worden aan een van de acht ontslaggronden, voortaan is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (de cumulatiegrond).”Maarten Tanja, advocaat arbeidsrecht bij Köster Advocaten

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving en de gevolgen voor u als uitzendondernemer? Koop nu uw kaarten voor de Dag van de Uitzendondernemer en meld u aan voor de kennissessie van Maarten Tanja.

Uw verhaal in P.zine?

Laat het ons weten! Wij zijn altijd op zoek naar inspirerende ondernemers.