Waar komen die arbeidsmigranten vandaan?


838.000 buitenlandse werknemers zijn actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Waar komen ze vandaan?

In Nederland werken ruim 838.000 buitenlandse werknemers. Iets minder dan de helft van hen, 414.000, komt uit een land dat is aangesloten bij de Europese Unie (EU). De andere 424.000 buitenlandse werknemers komen uit niet-EU landen. Van deze laatste groep komen 121.000 buitenlandse werknemers uit een Europees land dat niet tot de EU behoort, zoals Zwitserland en Rusland.

In totaal werken 8,7 miljoen mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er 264.00 openstaande vacatures. Er zijn ruim 390.000 werklozen, waarvan er 138.000 langdurig werkloos zijn. Dit blijkt onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Zelfs als alle werklozen geschikt blijken voor de openstaande vacatures, dan is er alsnog een tekort aan geschikte kandidaten. Het CBS spreekt zelfs van een gespannen arbeidsmarkt. Een deel van de openstaande vacatures is moeilijk te vervullen met de huidige beroepsbevolking. Dit leidt tot de conclusie dat de buitenlandse werknemers niet zorgen voor verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt.


180.000 Polen

De buitenlandse werknemers komen zoals eerder vermeld voornamelijk uit de EU en uit Europese landen niet tot de EU behoren. Bijna 20% van de buitenlandse werknemers heeft de Poolse nationaliteit. Ruim 180.000 banen worden vervuld door werknemers met een Poolse herkomst. Daarnaast zijn er 46.000 Duitsers en 28.000 Belgen werkzaam op de Nederlandse arbeidsmarkt.


Het leeuwendeel van de buitenlandse werknemers werkt in de zakelijke dienstverlening. Het CBS geeft aan dat uitzendbureaus de belangrijkste werkgevers zijn binnen deze bedrijfstak. In de zakelijke dienstverlening werken voornamelijk werknemers afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen. Daarnaast werken veel Polen, Roemenen en Bulgaren in de landbouw.


FACT CHECK - Hoe zit dat bij de intermediairs van Pay for People?

Bij de intermediairs van Pay for People werken ook buitenlandse werknemers. Alle buitenlandse medewerkers zijn van origine Europees. De grootste groep heeft de Poolse nationaliteit. Van hen werkt 70% in de zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening is de sector waarin de meeste Roemenen (60%), Hongaren (57%), Bulgaren (54%), Portugezen (45%), Grieken (36%), Spanjaarden (35%), Britten (28%), Italianen (28%), Fransen (27%) en Duitsers (26%) werken voor verschillende intermediairs. Alleen Belgen vormen hierop de uitzondering. Het grootste deel van de Belgen, bijna 29%, is werkzaam in de niet-commerciƫle dienstverlening. In deze sector zijn ook veel andere nationaliteiten sterk vertegenwoordigd. Ter illustratie: ruim 25% van alle Duitse werknemers is actief in de niet-commerciƫle dienstverlening. Daarnaast werkt ruim 22% van de Duitse werknemers in de handel en vervoer.


Horeca voor Spanjaarden en Italianen

Opvallend is het percentage Italianen en Spanjaarden dat werkzaam is binnen de horecasector. Bijna 17% van alle Italianen en 16% van de Spanjaarden werkt in de horeca. Dat is een beduidend hoger percentage dan de rest van de nationaliteiten aantikt. Zonder de Italianen en Spanjaarden werkt gemiddeld minder dan 5% van alle buitenlandse werknemers in de horeca via onze intermediairs.


Landbouw

Ook is er geen verschil tussen de cijfers van het CBS en het percentage buitenlandse werknemers van de intermediairs van Pay for People omtrent de landbouw sector. Geheel naar het voorbeeld van het CBS wordt de grootste groep landbouw-medewerkers gevormd door Polen, Roemenen en Bulgaren.


Bronnen: CBS, de gegevens van Pay for People zijn geanomiseerd

Uw verhaal in P.zine?

Laat het ons weten! Wij zijn altijd op zoek naar inspirerende ondernemers.