De impact van een onvergetelijke candidate experience


En vijftien bepalende factoren daarvan in Europa

Globalisering op de arbeidsmarkt gaat een steeds grotere rol spelen. Sommige sectoren zijn bij het vervullen van hun vacatures in toenemende mate afhankelijk van internationale werving. Wat kandidaten belangrijk vinden tijdens het sollicitatieproces verschilt per land. Wanneer sprake is van werving over landsgrenzen heen is het belangrijk om rekening met deze verschillen te houden. Met inzicht in factoren die van invloed zijn op de ‘candidate experience’ van sollicitanten uit verschillende Europese landen, kunt u uw recruitmentstrategie op de Europese arbeidsmarkt ontwikkelen en bijsturen.

Een manier om naar het sollicitatieproces te kijken is op basis van de candidate experience. Dit is de optelsom van ervaringen van een kandidaat tijdens het sollicitatieproces. Vanaf het moment dat de kandidaat in aanraking komt met uw organisatie gaat de candidate experience in.


De candidate experience

De candidate experience bestaat uit twee fasen. De eerste fase is vanaf het moment dat een persoon voor het eerst in contact komt met uw organisatie tot het moment dat hij of zij solliciteert. Dit is een fase waarin iemand zich oriënteert. De tweede fase, ook wel preboarding genoemd, is de optelsom van alle ervaringen die een sollicitant heeft met uw organisatie tijdens het sollicitatieproces. Denk hierbij aan de reactie op de sollicitatie, een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing, het (de) sollicitatiegesprek(en) en uiteindelijk het wel of niet aannemen van de nieuwe werknemer. Het is belangrijk dat beeld dat de sollicitant heeft gekregen van uw organisatie in de eerste fase, in de tweede fase wordt bevestigd. Zodoende geeft u betekenis aan uw werkgeversbelofte en wordt deze tot leven gebracht.


Het belang van een goede candidate experience

Door verwachtingen van sollicitanten te overtreffen, is de kans dat zij kiezen voor u als werkgever groter. Maar dat is niet het enige! Waartoe leidt een goede candidate experience nog meer?


Een buitengewone candidate experience kan ervoor zorgen dat...

  1. De kandidaat uw aanbod sneller accepteert. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat sollicitanten een sterke onderhandelingspositie hebben. Wanneer u een positieve candidate experience weet te creëren, zal een kandidaat minder snel gebruikmaken van de onderhandelingsruimte.
  2. De kandidaat een klant wordt. Na een goede ervaring met uw organisatie bestaat de kans dat de sollicitant een klant wordt, zelfs wanneer u hem of haar niet hebt aangenomen voor de functie.
  3. Kandidaten eerder over uw organisatie praten op social media. Een goedkopere en geloofwaardigere reclame voor uw bedrijf bestaat niet.

Een positieve candidate experience dus.


Hoe zorgt u daar nu voor?

Daarvoor is inzicht belangrijk in factoren die een rol spelen bij de candidate experience. Per doelgroep spelen echter andere factoren een rol. Zo verschillen de wensen van Millenials ten opzichte van de wensen van kandidaten uit generatie Nix. Ook zijn er regionale- of genderspecifieke verschillen. In dit artikel wordt ingegaan op verschillen op landsniveau binnen Europa op basis van de Global Talent Acquisition Monitor. Dus streeft u naar een internationale mix aan talent binnen uw organisatie? Of hebt u moeite met vacatures vervullen door gebrek aan lokale kandidaten? Lees dan snel verder.

In heel Europa...

…Vindt bijna de helft van de kandidaten (49%) persoonlijke feedback op de sollicitatie het belangrijkst. Het minst belangrijk (5%) vinden sollicitanten dat de recruiter hen heeft opgezocht op social media.

15 factoren

die een rol spelen bij de candidate experience

Ook belangrijk!

Het aantal gesprekken

In heel Europa verwachten kandidaten dat er gemiddeld 2,7 gesprekken nodig zijn voordat ze worden aangenomen. In Slowakije verwachten kandidaten de meeste gesprekken, namelijk 4,2. Daarnaast valt op dat Denen verwachten dat het sollicitatieproces lang duurt, 31 dagen, maar het aantal gesprekken gering is, namelijk 2,3.

De duur van het solliciatieproces

Ook de duur van het sollicitatieproces is van essentieel belang voor de candidate experience. In heel Europa duurt het sollicitatieproces gemiddeld 22 dagen. Nederlandse kandidaten verwachten dat het sollicitatieproces 26 dagen duurt. Met name in Scandinavische landen verwachten sollicitanten een langere procedure. Zo reserveren Denen (31), Noren (29) en Zweden (29) de meeste tijd voor het sollicitatieproces. Opvallend is dat kandidaten uit Oost-Europese landen juist korte procedures verwachten. In Oekraïne gaat een sollicitant gemiddeld uit van 11 dagen. In Slowakijke en Tsjechië van 14.

Drie tips voor een onvergetelijke
candidate experience

van Niki Hutgens & Tanja Schaap
Corporate recruiters bij Brisker Group

"De kandidaat is koning."

Zorg voor een warm ontvangst. Reserveer uw mooiste vergaderruimte, zorg voor een parkeerplek, bied wat te drinken aan en geef een korte rondleiding. Zorg ervoor dat de kandidaten zich een koning voelen en blijven voelen, ook al worden zij afgewezen. Wordt iemand aangenomen? Dan is de eerste dag uiteraard een feestje!

"Zorg voor een duidelijk en transparant proces."

Vermeld belangrijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden al in de vacaturetekst (vooral salaris wordt nogal eens vergeten…). Bespreek dit tevens in het eerste, telefonische, contact dat u met kandidaten hebt. Leg bij elk contactmoment uit wat de vervolgstappen zijn en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen. Houd de kandidaten altijd op de hoogte en manage hun verwachtingen.

"Geef oprechte terugkoppeling wanneer u iemand heeft afgewezen."

Wijs kandidaten die niet geschikt zijn af, maar doe dat met respect. Bied een verklaring, voorzie hen van tips and tricks om hun personal brand te versterken en droombaan te vinden.