Up to Flex

Kennisbijeenkomst voor intermediairs

Bent u niet aanwezig geweest bij één van onze bijeenkomsten? Maar ontvangt u wel graag informatie over de vernieuwde cao van de ABU en NBBU. Tijdens de bijeenkomst bespraken wat de nieuwe cao inhoudt, welke wijzigingen er plaatsvinden en wat de gevolgen zijn voor u als uitzendondernemer. Ook besteedden we aandacht aan de status en gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).


Timo Rijsdijk

Operationeel Manager

Pay for People

Meer informatie?