“Hang naar meer vastigheid op arbeidsmarkt is achterhaald.”


Dennis Luyten - CCO Brisker GroupLeestijd: 5 minuten


In dit artikel leest u de visie van Dennis Luyten over de staat van de Nederlandse arbeidsmarkt.Over Dennis Luyten

Dennis Luyten is CCO van Brisker Group en is in zijn huidige rol commercieel eindverantwoordelijke voor de Brisker Group.


Brisker Group, voorheen Pay for People Group, is een full-service HR-dienstverlener. Brisker is de overkoepelende naam voor de groep van merken Pay for People, Holland Employment Experts (voorheen Holland Payroll) en Tentoo.

De Nederlandse arbeidsmarkt is al jaren een waar hoofdpijndossier voor onze regering. Men tracht een nieuwe toekomst te bouwen, terwijl er krampachtig aan het verleden wordt vastgehouden. Het resultaat? Betuttelende wetgeving die haaks staat op de wensen van werkgevers en (veel) flexwerkers. Dennis Luyten, co-owner en CCO Brisker Group, stelt dat het onrealistisch is om te denken dat iedereen middels een vast contract kan en wíl werken.

“Al tijden regeert onzekerheid in ons land. Nieuwe wetten moeten voorgaande herstelwetten herstellen, waarbij keer op keer dezelfde fout gemaakt wordt. Steeds weer rolt de politiek wetten uit die compleet voorbijgaan aan de wensen van de moderne BV Nederland. En dat is op z’n zachtst opmerkelijk te noemen, want iedereen weet dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) faalden omdát ze niet aansloten bij de wensen vanuit de arbeidsmarkt.


Behoefte aan flexibiliteit

De drang naar flexibiliteit kun je niet beteugelen met regels. Met de WWZ en Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) houdt de overheid krampachtig vast aan een ouderwets ingerichte arbeidsmarkt, waarin het vaste contract centraal staat. Maar de roep om het vaste contract lijkt vooral een roep naar het verleden. Het zal ons de komende jaren alleen maar tegenwerken en juist leiden tot werkgevers die moeite hebben om te reageren op conjunctuurgolven, lagere arbeidsparticipatie en hogere werkloosheid. We vergeten namelijk dat veel beroepen een flexibele aard hebben en dat beroepen steeds flexibeler worden. Daarbij laat de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO zien dat (vooral) werkenden tot 24 jaar, geen of weinig behoefte hebben aan zekerheid. Sterker nog, meer dan de helft van deze leeftijdsgroep heeft expliciete behoefte aan flexibiliteit. Ook dit feit ziet men in Den Haag compleet over het hoofd.“In sommige sectoren is flexibiliteit bittere noodzaak.”


Het flexibele contract is niet alleen prettig voor opdrachtnemers, ook voor opdrachtgevers biedt een flexibele schil veel voordelen. In sommige sectoren is het zelfs bittere noodzaak. Flexibiliteit schept ruimte om dieptepunten en hoogtijdagen in de economie en arbeidsmarkt op te vangen. In diverse branches, zoals de horeca en handel, is het flexcontract een belangrijke manier om mensen aan het werk te krijgen en te houden.

Uitzendwerk helpt mensen uit de WW en tweederde van de uitzendkrachten blijft na hun uitzendperiode bij het bedrijf werken. Hetzij via een uitzendbaan, een tijdelijk contract, als oproepkracht óf via een vast contract. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht de wensen van Nederlandse werkgevers: onzekerheid over de toekomstige hoeveelheid werk in combinatie met de personeelsomvang en een tijdelijke behoefte aan specialistische kennis, zijn dé redenen voor flexibiliteit.


De cijfers liegen er niet om: het aandeel werkgevers dat gebruikmaakt van tijdelijke contracten is van 30 procent midden jaren negentig gestegen naar bijna 57 procent in 2015. Ruim 20 procent van de werkende Nederlanders werkt op basis van een flexibel arbeidscontract, zo blijkt uit de Flexbarometer. En naar verwachting zal dit aandeel de komende jaren alleen nog maar verder stijgen. Voor mensen die langere tijd werkloos zijn, kan flexibiliteit een geschenk blijken. Het is voor hen dé manier om weer aan de slag te gaan en deel te nemen aan de samenleving. Zestien procent van de uitzendkrachten in 2017 heeft de overstap gemaakt naar een vast contract. Zonder een flexibele start was dit hen niet gelukt.


Flexibiliteit leidt tot meer zekerheid

Ik spreek dagelijks ondernemers die nadenken over de conjunctuur van de arbeidsmarkt en worstelen met wet- en regelgeving. Welke kansen liggen er bij economische voorspoed en waar houd je rekening mee bij tegenspoed? Ondernemers willen hun personeel juíst werkzekerheid bieden bij tegenspoed. Dat kan alleen met flexibele contracten. Gaat het economisch even iets minder? Dan betekent dit niet meteen dat iemand zijn baan verliest, maar slechts dat hij even wat minder uren werkt. Zo blijft een werknemer verzekerd van werk, arbeidsparticipatie en inkomen. En, hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt, flexibiliteit draagt daardoor bij aan de continuïteit van bedrijven en zorgt dat kennis niet verloren gaat.


“De overheid moet werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar verbinden.”

Er is wel degelijk een situatie mogelijk waarin flexmedewerkers worden beschermd en ondernemers de vrijheid hebben om naar eigen inzicht in te spelen op de risico’s en kansen van het ondernemerschap. Dáár zou de overheid naar moeten streven; werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar verbinden en zo flexibiliteit faciliteren. Nederland, kom op, laat zien dat we een zorgstaat zijn met een liberale blik op de toekomst.”