2020: Grote gevolgen?
Leestijd: 5 minuten


In dit artikel blikken we vooruit op de arbeidsmarkt van 2020.Veranderingen hebben vanzelfsprekend ook gevolgen. Maatschappelijk, economisch en persoonlijk. De persoonlijke gevolgen van de WAB en de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, kunnen wij niet voor u voorspellen. Wel kunnen we een voorzichtige prognose maken van de effecten van de veranderingen op de arbeidsmarkt en op u als payroll- en/of uitzendondernemer.

Hogere kosten

Dat flex voor werkgevers duurder wordt, daar windt de WAB geen doekjes om. Het stijgen van de WW-premie voor tijdelijke krachten, de transitievergoeding vanaf de eerste dag en de nieuwe status van payrollkrachten, jagen werkgevers in 2020 op (extra) kosten. Dat is ook precies de bedoeling, want zo worden vaste krachten weer aantrekkelijker. En dat is tenslotte wat we met z’n allen willen, toch? Vaste contracten en meer zekerheid. Wel als we minister Koolmees moeten geloven. Maar wie de moeite neemt om de arbeidsmarkt en de positie van werkgevers eens goed te bekijken, komt waarschijnlijk tot een andere conclusie. De keuze voor flexibel personeel is lang niet altijd een financiële afweging, maar eerder een manier om te kunnen meebewegen met de fluctuerende arbeidsmarkt. Wat werkgevers in 2020 zullen doen, nu de kosten voor flexibele krachten omhoog gaan, valt niet te voorspellen. Dat de invoering van de WAB geen invloed op zzp’ers heeft, zou kunnen betekenen dat werkgevers zich massaal tot zelfstandigen wenden. Al loert het gevaar van schijnzelfstandigheid en de bijbehorende represailles.


Gelijk speelveld voor iedereen

Terwijl we dus nog met smart wachten op de definitieve uitkomsten van het onderzoek en het advies van de commissie-Borstlap (naar verwachting februari 2020), wijst alles op een hogere last voor zzp’ers. Hans Borstlap wil een gelijk speelveld voor alle werkenden en een modern, toekomstbestendig arbeidsbeleid dat inspeelt op onzekerheid bij ouderdom en arbeidsongeschiktheid. Hij ziet nu dat zzp’ers te weinig in zichzelf in zichzelf investeren en daardoor minder verdienvermogen hebben.

Dat moet anders en beter geregeld worden. Niet om ‘zzp’ertjes te pesten’, maar als middel om aan te zetten tot ondernemerschap, te zorgen voor inclusiviteit, een gelijk speelveld te creëren en te zorgen voor wendbaarheid. Als de lasten voor zzp’ers omhoog gaan, zullen hun tarieven hoogstwaarschijnlijk ook stijgen. Payroll dan, wat gebeurt daarmee in 2020? De WAB zorgt voor een verbetering van de positie van payrollers, die wordt gelijkwaardig aan die van medewerkers in vaste dienst. Ook hier zien we dus een kostenstijging voor werkgevers.


Bedrijfsmodel

Wat betekenen deze verschuivingen voor u als payroll- en/of uitzendondernemer? Als payroll-ondernemer betekent het dat u voor alle arbeidsverhoudingen die volgens de WAB onder payroll vallen, niet langer gebruik kunt maken van ‘flexibele’ uitzendregels. Wat u verstaat onder uitzenden, kan volgens de WAB toch zomaar worden aangemerkt als payroll en dan staat u ineens voor heel andere uitdagingen. Bent u al op de hoogte wat de verschillen zijn?


Vraag en aanbod

En dan nu het goede nieuws. Ook al neemt de economische groei komend jaar iets af en zien we een lichte stijging in de werkloosheid, blijft het aantal banen in 2020 toenemen. Met name in de sectoren zorg en welzijn, detailhandel en specialistische zakelijke dienstverlening. Met onzekerheden, risico’s en negatieve gevolgen van internationale ontwikkelingen - zoals de handelssituatie tussen de Verenigde State en China en de Brexit - wordt 2020 een spannend jaar, ook voor de arbeidsmarkt. Zal de krapte op de arbeidsmarkt verder toenemen? Hoe gaan werkgevers daarmee om? Kunnen werkgevers hun huidige personeel behouden? Een uitdaging waarbij intermediairs een belangrijke rol kunnen vervullen in het maken van de juiste match tussen vraag en aanbod. Ons advies: zorg dat u op de hoogte bent van wet- en regelgeving en de gevolgen voor u als ondernemer. Investeer in het up to date houden van uw kennis en vaardigheden en die van uw mensen. Zorg dat u klaar bent voor de vraag van morgen én overmorgen.