Fact Check - januari 2019


Klopt het wat u voor waarheid aanziet in relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt? In de nieuwe rubriek Fact Check toetsen we de ‘waarheden’ over de arbeidsmarkt.

Fact Check 1


Uitzendbureaus betalen een lager loon

Fact Check 2


In de Randstad verdient men meer dan in de 'provincie'

Fact Ceck 3


Vrouwen verdienen minder dan mannen

Uitzendbureaus betalen een lager bruto uurloon dan gemiddeld

Wat is de ‘waarheid’?

In maart 2018 bepaalde een kantonrechter in Haarlem dat flexkrachten en vaste medewerkers hetzelfde loon krijgen als er sprake is van gelijkwaardig werk en gelijke vaardigheden. In dit specifieke geval ging het om constructies waarbij de flexkrachten minder salaris ontvangen dan vaste medewerkers. Sindsdien overheerst het idee dat uitzendbureaus een lager bruto uurloon betalen dan het gangbare gemiddelde.


Oordeel P.zine

Dit is onjuist, uitzendbureaus betalen juist een hoger bruto uurloon. Uit de cijfers uit de database van Pay for People blijkt dat het gemiddelde bruto uurloon binnen de uitzendsector hoger is dan gemiddeld. Flexkrachten verdienen gemiddeld 12,87 euro en dat is iets meer dan het gemiddelde bruto uurloon van 12,85 euro wat werknemers ontvangen. Dit is in strijd met de arbeidsmarkt-waarheid dat uitzendbureaus een lager bruto uurloon betalen dan andere sectoren.


Bron: De Rechtspraak

Noot: Onderstaande grafiek is gebaseerd op data uit de database van Pay for People

In de Randstad zijn de lonen hoger dan in de provincie

Wat is de ‘waarheid’?

Volgens een onderzoek van Salarisnet zijn de gemiddelde lonen in de Randstad-provincies hoger dan in de overige provincies. Toch adviseert Salarisnet niet om de verhuisdozen in te pakken, want de kosten van levensonderhoud in de Randstad liggen vele malen hoger volgens hen.


Oordeel P.zine

Dit is gedeeltelijk juist. Het salaris in de Randstad behoort tot de middenmoot. Op basis van de data van Pay for People stellen we vast dat €12,85 het gemiddelde bruto uurloon is in Nederland. Alleen in Noord-Holland is het bruto uurloon hoger, in deze provincie is het bruto uurloon €12,92. In Zuid-Holland (€11,41) en in Utrecht (€12,52) ligt het gemiddelde bruto uurloon lager dan gemiddeld.


Bron: Salarisnet

Noot: de cijfers van Pay for People zijn gebaseerd op de salarissen van bijna 50.000 flexkrachten. De Loonwijzer waarnaar Salarisnet verwijst ontvangt maandelijks 15.000 goede observaties.

Vrouwen verdienen minder dan mannen

Wat is de 'waarheid'?

Vrouwen verdienen minder dan mannen bij gelijkwaardige specificaties en werkzaamheden.


Oordeel P.zine

Dat is juist, vrouwen verdienen minder dan mannen. Mannen ontvangen gemiddeld een hoger bruto uurloon dan vrouwen. In drie provincies verdienen vrouwen meer dan mannen, te weten in Groningen, Zuid-Holland en in Utrecht. Dit blijkt uit de cijfers van Pay for People. In bijna alle overige provincies verdienen mannen meer dan vrouwen.


Wereldwijde loonkloof

Overigens is Nederland niet een uitzondering, zo blijkt uit de Gender Pay Index 2018. Wereldwijd krijgen mannen 5,3 procent meer betaald dan vrouwen voor hetzelfde werk, in Nederland ligt dat percentage op 4,7 procent.


Ondanks het verschil in bruto uurloon is de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Ook zijn meer vrouwen economisch zelfstandig geworden. Via diverse projecten probeert de Nederlandse overheid sinds enkele jaren vrouwen bewust te maken van het belang van economische zelfstandigheid. Een voorbeeld hiervan is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die sinds 1 januari 2019 in werking is getreden. Met de wet tracht de overheid de positie van de vrouw te verbeteren op de Nederlandse arbeidsmarkt.


Bron: De positie van de vrouw op de Nederlandse arbeidsmarkt

Noot: Onderstaande grafiek is gebaseerd op data uit de database van Pay for People

Wat wilt u door ons laten checken?

Laat het ons weten! We nemen contact met u op als we beschikken over relevante data.