Tariefsvoorstel

Op basis van de met u besproken variabelen doen wij u onderstaand voorstel:

Soort contract

Fase 1/2 met uitzendbeding

Fase 1/2 zonder uitzendbeding

Detachering Fase 3

(6 maanden)

Voorwaarden

Eenmalig contract sluiten. 78 gewerkte weken maximale flexibiliteit. Alleen gewerkte uren worden betaald.

Contracten zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd. Mogelijkheid tot uitsluiting loondoorbetalingsplicht.

Bepaalde tijd contracten. Loondoorbetaling bij geen werk en opzegtermijn.

Ziekterisico

Pay for People

Pay for People

Pay for People

Fase/duur

Fase 1/2 NBBU: 78 gewerkte uren

Fase 1/2 NBBU: 78 gewerkte uren

Maximaal 6 contracten in een periode van maximaal 4 jaar

Uw factor

1,797

1,797

1,797


Het voorstel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten

U verloont tussen de 0 – 500 uur per week

Extra opties voor het tariefvoorstel

Structureel meer dan 500 uur per week: korting 0,01 Structureel meer dan 1.000 uur per week: extra korting: 0,01

Betalingstermijn maximaal 30 dagen

Betalingstermijn langer dan 30 dagen toeslag: 0,01 per 14 dagen langere betalingstermijn Automatische incasso na 3 dagen korting: 0,01

25 vakantiedagen

Extra vakantiedagen en/of ADV-dagen

 • Reservering: toeslag 0,0073 per dag
 • Direct uitbetaling: toeslag 0,0057 per dag

Collectieve opbouw feestdagreservering

Er wordt nog geen pensioen opgebouwd

Pensioen na 26 weken en vanaf 21 jaar toeslag: 0,032 Stipp Plus pensioen of Bouwpensioen toeslag: afhankelijk van uurloon (zie staffel pensioentoeslagen)

Margebetaling na 21 dagen

Marge wordt betaald na betaling klant: korting 0,005

Loonsom is verzekerd

Aard van het werk is technisch/productie

Aard van het werk is administratief/overig: korting 0,01

Bij overuren, incidentele toeslagen en bruto vergoedingen wordt gerekend met 82% van de factor. Bij structurele ORT uren wordt voor het toeslaggedeelte gerekend met 93% van de factor.

Indien de wettelijke transitievergoeding van toepassing is, wordt deze in rekening gebracht (factor 1,3)

Collectieve reservering transitievergoeding: toeslag 0,03. Deze reservering geldt voor de opbouw van de transitievergoeding over de periode waarover collectief gereserveerd is.

Tarieven zijn op basis van exclusiviteit: korting 0,01

Alle werkgeverslasten, CAO lasten, administratie, ondersteuning, 8,33% vakantiegeld, etc.

Tarieven, toeslagen en kortingen gelden voor het kalenderjaar 2020. Jaarlijks per 1 januari worden nieuwe factoren vastgesteld.

Staffel pensioentoeslagen

Loon € Stipp basis Stipp Plus Bouwpensioen € 9,50 0,032 0,028 0,108 € 10,00 0,032 0,032 0,117 € 10,50 0,032 0,035 0,124 € 11,00 0,032 0,038 0,131 € 11,50 0,032 0,041 0,138 € 12,00 0,032 0,043 0,144 € 12,50 0,032 0,045 0,149 € 13,00 0,032 0,048 0,154 € 13,50 0,032 0,050 0,159 € 14,00 0,032 0,051 0,164 € 14,50 0,032 0,053 0,168 € 15,00 0,032 0,055 0,171 € 15,50 0,032 0,056 0,175 € 16,00 0,032 0,057 0,178 € 16,50 0,032 0,059 0,181 € 17,00 0,032 0,060 0,184 € 17,50 0,032 0,061 0,187 € 18,00 0,032 0,062 0,190 € 18,50 0,032 0,063 0,192 € 19,00 0,032 0,064 0,194 € 19,50 0,032 0,065 0,197 € 20,00 0,032 0,066 0,199

Werkwijze en tarieven ZZP

Werkwijze

 • De ZZP’er en opdrachtgever vullen een checklist in om vast te stellen dat het inderdaad (conform de wet DBA) een ZZP’er betreft
 • Vervolgens wordt de modelovereenkomst ter beschikking gesteld in het portal
 • Uren kunnen door u of de ZZP’er in het portal worden geregistreerd
 • Uw opdrachtgevers ontvangen één verzamelfactuur
 • Facturatie ZZP’er gebeurt op basis van self-billing
 • Wij regelen (eventuele) voorfinanciering

Tariefstelling De dienstverlening kost een percentage van het te factureren uurtarief, namelijk:

 • 4,0% (voor tarieven t/m € 30,- per uur)
 • 3,5% (voor tarieven t/m € 45,- per uur)
 • 3,0% (voor tarieven t/m € 60,- per uur)
 • 2,5% (voor tarieven t/m € 80,- per uur)
 • 2,0% (voor tarieven boven de € 80,- per uur)

Betaling ZZP’er De ZZP’er krijgt betaald na betaling van de inlenende partij óf de ZZP’er kan er voor kiezen om zijn factuur eerder dan de afgesproken betalingstermijn te laten uitbetalen. Hiervoor betaalt de ZZP’er een percentage:

 • 15 dagen eerder betalen: 1%
 • 30 dagen eerder betalen: 1,5%
 • 45 dagen eerder betalen: 2%
 • 60 dagen eerder betalen: 2,5%
 • 75 dagen eerder betalen: 3%

Betaling 7 dagen na factuurdatum + verzekering faillissement: 5%