Steeds meer uitzendbureaus:
hoe valt u op?

De uitzendbranche is de laatste jaren sterk gegroeid. Er zijn in Nederland ruwweg 6.000 uitzendbureaus en het aantal uitzenduren is alleen maar gestegen. Hoe zorgt u er in die drukke markt voor dat u als intermediair opvalt en uniek bent? Pay for People geeft u in deze whitepaper tien tips.