Onderscheiden van de concurrentie

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is veel vraag naar uitzendkrachten en daar lijkt nog geen einde aan te komen. Volgens brancheorganisatie ABU steeg het totaal aantaluitzenduren in 2017 met 6 procent. De omzet van de uitzendbranche groeide in 2017 met 7 procent. Het aantal flexibele werknemers was aan het einde van 2017 toegenomen tot 2 miljoen (exclusief zzp’ers). Er is flinke concurrentie omdat er veel uitzendbureaus zijn en er een groeiende vraag naar uitzendkrachten is. Dit heeft tot gevolg dat de winstmarges onder druk staan. Het is voor uitzendorganisaties daarom essentieel zich te onderscheiden van de concurrentie. Met de volgende tips kunt u zich als startende of ervaren intermediair beter onderscheiden. Gebruik de tips die u aanspreken en ga meteen aan de slag!

1. Bepaal uw niche

Een tip om u te onderscheiden van uw concurrenten, is door u te specialiseren in een bepaalde sector. Een voorbeeld daarvan is een uitzendbureau voor banen in de zorgsector. Veel sectoren vragen om specifieke eigenschappen of ervaring van uitzendkrachten. Beschikt u over meer kennis van een bepaalde sector, dan is dit zeker een zakelijk voordeel. Maak daar gebruik van.


Kijk ook vooral verder dan alleen een branche. Focus bijvoorbeeld op specifieke beroepsgroepen zoals IT professionals. U kunt er ook voor kiezen om u te richten op hbo- en wo-studenten, 50-plussers, vluchtelingen of gehandicapten.