8 voordelen van het uitbesteden van uw backoffice

Het uitbesteden van de backoffice biedt intermediairs een groot aantal voordelen:

1. Vermindering administratieve werkzaamheden

Een backofficepartner verzorgt wekelijks de loon-stroken, verwerkt de loonbeslagen en desgewenst ook uw facturatie naar klanten. Daarnaast hoeft u zich niet meer bezig te houden met het UWV, de Belastingdienst (wat betreft uw uitzendkrachten), pensioenregelingen, verzekeringen en Arbozaken. Dit alles bespaart veel tijd en kosten. Bovendien weet u zeker dat uw administratie altijd klopt en up-to-date is.

2. Geen zorgen over het voorfinancieren van grote bedragen

U betaalt uw uitzendkrachten vaak wekelijks, terwijl uw klanten gemiddeld 30 dagen (of langer) de tijd hebben om de factuur te voldoen. Dat betekent dat u een aanzienlijk bedrag moet voorfinancieren. Sluit u hiervoor een lening af bij de bank, dan komen daar nog eens rente en overige financieringskosten bovenop. Werkt u samen met een backofficepartij, dan hoeft u geen aparte voorfinanciering meer te regelen.

3. Geen debiteurenrisico meer

Met een backofficepartner kunt u per klant een bedrag afspreken waarvoor u het risico verlegt. U hoeft in dat geval geen tijd en energie meer te steken in het beheer van uw debiteuren. Hierdoor verkleint u uw financiële risico’s.

4. Altijd voldoende vakkennis paraat

Als intermediair bent u uiteraard een expert op uw vakgebied. Maar kent u alle details over cao-regelingen en wet- en regelgeving? U kunt natuurlijk uw accountant raadplegen, bellen met een jurist of naar een informatieloket stappen. Dat alles is niet nodig als u uw backoffice uitbesteedt. Een backofficepartner beschikt over vakspecialisten waar u altijd terecht kunt voor vragen. U profiteert hier vervolgens van alsof u de kennis zelf in huis heeft.

5. Duidelijkheid over uw personeelskosten

U weet vooraf exact wat uw totale personeelskosten zijn. U betaalt een vast tarief aan een backofficepartner en ontvangt periodiek één factuur. Zo heeft u een nauwkeurig inzicht in uw totale salaris- en personeelskosten en staat u nooit voor verrassingen.

6. Altijd een sparringpartner

U bent een echte professional, maar ook u zit wel eens met ingewikkelde personele vraagstukken. Een betrouwbare sparring-partner is dan soms moeilijk te vinden, waardoor uw vragen onbeantwoord blijven. Hierdoor kunt u mogelijke kansen missen. Een goede backofficepartij is die sparringpartner en staat klaar om u bij te staan met raad en daad. Ook uw werk-nemers kunnen met al hun vragen over loongerelateerde zaken terecht bij de betreffende partner.

7. Het ziekteverzuim goed geregeld

Bij ziekte moet u snel en correct schakelen. Uw klant zit zonder werknemer, de planning moet omgegooid worden en u moet op zoek naar een nieuwe kandidaat. Ook moet u zorgen voor de juiste begeleiding van uw zieke werknemer. Daarnaast zit u met vragen als: ben ik hiervoor (voldoende) verzekerd? Heeft dit consequenties voor mijn huidige premie? Doet u zaken met een backoffice-partij, dan hoeft u alleen maar te zorgen voor vervanging van de zieke werknemer en regelt de backofficepartner de rest: van ziektewetuitkering en het regelen van Arbozaken tot re-integratie.

8. Een vliegende start

Als startende uitzendondernemer neemt u meteen een grote voorsprong als u vanaf het allereerste begin uw backoffice uitbesteedt. U hoeft geen salarisadministratiepakket aan te schaffen, niet te wachten op het behalen van dure certificeringen en u heeft per direct toegang tot alle kennis en expertise van de backofficepartner.


Kortom, u kunt zich meteen focussen op het werven van opdrachtgevers en het selecteren van geschikte kandidaten.