Afspraken naar de toekomst

Waarover worden nog afspraken gemaakt in de toekomst?

ET-regeling

Bouw & Infra

Pensioen

Over één en hetzelfde pensioen voor alle uitzendkrachten is nog geen besluit genomen.

Informatie inleen-cao's

Feestdagen

Werkingssfeer

Regulering prijs-kwaliteit-verhouding huisvesting arbeidsmigranten

Reparatie WW